Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Klotter i Kungsbacka

Roofia AB
Org.nr: 556759-6100
Bolaget ska bedriva tvätt, rengöring, försegling av fastigheter, bilar, båtar, klotter, tak och fasad samt därmed förenlig verksamhet.
TOTALTVÄTT & Hantverkstjänst Sverige AB
Org.nr: 556839-1832
Bolaget ska bedriva tvättning och målning av fasader, klotter- sanering, tvättning av fordon och båtar samt service och uthyrning av uppställningsplatser för dessa, äga och förvalta fast egendom och idka härmed förenlig ...