Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Klotter i Hägersten

Mossens Sanering och Alltjänst AB
Org.nr: 556945-0058
Bolaget skall bedriva sanering och alltjänst som i branschen förekommande saneringsuppdrag, såsom,brand,vatten,lukt klotter och sterbhussanering. Alltjänst såsom fastighetsservice,måleri, snickeri,trädgårdsarbete,flyttst ...