Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Klotter i Älvsjö

Maskinrensnings- Specialisten AB MASAB
Org.nr: 556128-3960
Bolaget skall bedriva avloppsrensning, TV inspektion av avlopp, klotter- och fasadtvätt och därmed förenlig verksamhet.