Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Klotter i Åkersberga

Klotter Off AB
Org.nr: 556697-1262
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva klottersanering, klotterskydd, granit- och marmortvätt samt sandblästring jämte därmed förenlig verksamhet.
PG Produktion AB
Org.nr: 556538-3816
Bolaget skall bedriva kurs- och konferensverksamhet inom området alkohol- och drogmissbruk. Bolaget skall dessutom verka inom området miljöinriktat renhållning företrädesvis med klotter- sanering och fasadrengöring samt ...