Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kläder i Arlandastad

Cansafe AB
Org.nr: 556812-2997
Föremålet för bolagets verksamhet är tillverkning, markandsföring och försäljning av skyddskläder och därmed förenlig verksamhet.
de facto yrkeskläder AB
Org.nr: 556303-8669
Bolaget skall idka handel med kläder för i första hand yrkes- eller fritidsbruk, idka handel- och förvaltning av värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Leanify AB
Org.nr: 556983-7023
Företaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företagsutveckling, handel med konfektion, och därmed förenlig verksamhet.
Viktorio AB
Org.nr: 556751-4392
Bolaget skall driva konsultation inom profil- och reklammarknaden, idka handel med kläder, för i första hand yrkes- och fritidsbruk, idka handel och förvaltning av värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt därmed f ...