Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kiosk i Visby

Hurring AB
Org.nr: 556778-5893
Bolaget ska bedriva försäljning av sedvanligt kiosksortiment, uthyrning av filmer och spel samt därmed förenlig verksamhet.
Kiosk 8 HB
Org.nr: 969739-6761
Kiosk och spelverksamhet.