Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Keramik i Jönköping

Hans & Agnes Persson AB
Org.nr: 556604-6941
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av kakel och keramik, förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Konradssons Kakel AB
Org.nr: 556262-3636
Bolaget skall utföra inköp och försäljning av importerat, inklusive svenska produkter av kakel och keramik, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kreativt Kooperativ i Halmstad Ek. för.
Org.nr: 769602-0374
Föreningen har till ändamål att verka för kooperativt företagande samt att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bedriva verksamhet inom något eller några av följande områden: 1: service, såsom företagsservic ...