Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Keramik i Eskilstuna

Erikstedt Kakel & Byggkeramik AB
Org.nr: 556435-2085
Bolaget ska bedriva import och export av keramik, kakel och annat stenmaterial för byggnadsindustrin samt därmed förenlig verk- samhet.
HBet Solpulkan
Org.nr: 969611-2151
Tillverkning och försäljning av föremål i trä och glasfibergplast, i första hand pulkor med tillbehör samt keramik.
Linnskogs Musik & Keramik HB
Org.nr: 916517-1399
Musikutövning, komposition och organisering av evenemang samt upprättande av texter såsom recensioner, artiklar, böcker. Tillverkning och försäljning av keramiska föremål samt andra inredningsprodukter. Kursverksamhet me ...