Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kemtvätt i Tyresö

Sterling Laundry i Stockholm AB
Org.nr: 556754-7962
Bolaget ska bedriva tvättverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Tvätthuset AB
Org.nr: 556217-1578
Bolaget skall utföra tvätt och rengöring huvudsakligen av textilier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.