Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kemtvätt i Falun

Bergeå kem & vattentvätt AB
Org.nr: 556284-4117
Bolaget skall bedriva tvätterirörelse, samt idka därmed förenlig verksamhet.