Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

KBT i Spånga

KBT Friskvårdscenter Sverige AB
Org.nr: 556899-2100
Bolaget ska bedriva rehabiliteringscenter med kognitiv beteende terapeutiskt förhållandesätt, hålla föreläsningar och ge utbildning samt äga och förvalta fastigheter.