Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

KBT i Onsala

Vivalere AB
Org.nr: 556957-6043
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom psykiatrisk vård och KBT-terapi, tillhandahålla läkemedelskonsultationer, samt bedriva annan med det nu nämnda förenlig verksamhet.