Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

KBT i Drottningholm

KBT City Svenska AB
Org.nr: 556822-1856
Bolaget ska bedriva psykologisk behandling, psykologutredningar, psykoterapier, utbildningsverksamhet utifrån beteendevetenskaplig grund, handledning, organisationsutveckling, chefs- och ledarutveckling samt psykologkons ...