Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kattpensionat i Allerum

Aarenstrups Elektrolindning AB
Org.nr: 556648-9299
Föremålet för bolagets verksamhet är tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer, keramiktillverkning och utbildning inom keramik och konst, inackordering av kattdjur (kattpensionat) och därmed förenlig ve ...