Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Karriärcoachning i Nacka

Stress-fri intra AB
Org.nr: 556819-7247
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom personalutveckling och utbildning för individer, grupper, chefer och ledare. Pedagogiken har sin grund i KBT. Verksamheten omfattar också karriärcoachning och kognitiv samtalste ...