Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kapitalförvaltning i Limhamn

AB Kiora
Org.nr: 556964-7802
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
AB Malmö Psykoterapimottagning
Org.nr: 556763-0305
Bolaget ska bedriva sjukvård, utbildning och kapitalförvaltning.
Autosport i Limhamn AB
Org.nr: 556374-5297
Bolaget skall bedriva service, reparationer, inköp och försäljning av bilar och motorcyklar samt kapitalförvaltning.
BlackMilestone AB
Org.nr: 556916-0152
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt tillverka och sälja arbetsredskap och verktyg samt hålla utbildning i handhavande av dessa, producera och utveckla mjukvara samt konsult inom IT, kapitalförv ...
Bogärde Management Advisory AB
Org.nr: 556687-8673
Bolaget skall bedriva rådgivning till företag och offentlig förvaltning i allmänna företagslednings och organisationsfrågor samt inom områdena strategi, finans, internrevision, risk manangement, personal och informations ...
Bokelund RP AB
Org.nr: 556599-2442
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, kapitalförvaltning, ekonomisk och juridisk rådgivning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Exekvens Consulting AB
Org.nr: 556699-0163
Konsultation inom företagsledning, juridik, finansförvaltning och IT samt kapitalförvaltning liksom annan därmed förenlig verksamhet
folii AB
Org.nr: 556966-9681
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Hedbergs Möbler Förvaltning AB
Org.nr: 556486-5805
Bolaget skall bedriva handel med möbler samt kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Ixidor AB
Org.nr: 559008-6947
Bolaget skall syssla med fastighet- och kapitalförvaltning samt fastighetsförmedling och därmed förenlig verksamhet.
JJ Capital AB
Org.nr: 556706-6807
Bolaget ska bedriva import av smycken, försäljning av annonsplatser, samt kapitalförvaltning, jämte därmed förenlig verksamhet.
KBet HörbyHem
Org.nr: 969683-0125
Kapitalförvaltning, konsulttjänster samt journalistisk och publicistisk verksamhet inklusive köp, försäljning, förvaltning och uthyrning av fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet
M5 Management AB
Org.nr: 556814-5519
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom företagsutveckling, förvaltning och utveckling av aktier i dotterbolag, kapitalförvaltning och utveckling av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Magnus Sandqvist Invest AB
Org.nr: 556840-8990
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Magnus Äng Invest AB
Org.nr: 556733-5244
Bolaget ska bedriva investeringsverksamhet och kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Nethvid AB
Org.nr: 556889-4314
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
NHV75 Holding AB
Org.nr: 556964-7786
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning, organisationsutveckling samt konsultverksamhet i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet.
Ortman & D AB
Org.nr: 556480-7724
Bolaget skall bedriva konsult- och rådgivningsverksamhet inom ekonomi, redovisning, kemi-teknik, kommunikation, sjuk- och hälsovård, beteendevetenskap samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva kapitalfö ...