Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kapitalförvaltning i Karlskrona

Blekinge Reportagebyrå AB
Org.nr: 556877-6727
Aktiebolaget ska bedriva reportageverksamhet, tidningsproduktion, utbildningsverksamhet inom journalistik samt konsultverksamhet inom media och kapitalförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.
Emjas AB
Org.nr: 556903-7111
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Handelshuset J Lindberg i Karlskrona AB
Org.nr: 556214-0102
Aktiebolagets verksamhet är kapitalförvaltning.
JAFAST AB
Org.nr: 556716-2341
Bolaget ska bedriva fastighets- och kapitalförvaltning.
Jörgensdotter Invest AB
Org.nr: 556960-3516
Aktiebolaget ska bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
KBet LINDOVENT
Org.nr: 969650-4951
Fastighet- och kapitalförvaltning.
Lisskullan AB
Org.nr: 556967-6454
Bolaget ska bedriva verksamhet med asylboende, ensamkommande flyktingbarn, fastighetsförvaltning, restaurangverksamhet, kapitalförvaltning, konferenser, juridisk rådgivning, global researrangör, organisationsutveckling, ...
NELCA Fastighetsförvaltning KB
Org.nr: 969639-3496
Fastighet- och kapitalförvaltning.
OBL Holding AB
Org.nr: 556893-9515
Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier i dotterbolag samt bedriva kapitalförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.
Offshore Power Holding AB
Org.nr: 556730-2715
Bolaget skall bedriva förvaltning av dotterbolag och kapitalförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.
Seniorforum i Sverige AB
Org.nr: 556372-6792
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områden som avser bostäder för seniorer, kapitalförvaltning för egen räkning - dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bank- eller kreditrörelse - samt annan därmed förenl ...
Smigg AB
Org.nr: 556735-7867
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning av lös egendom.
Stenhusen AB
Org.nr: 556735-4658
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, kapitalförvaltning och verksamhetsutveckling av egna bolag samt därmed förenlig verksamhet.