Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kameror i Månstad

Cable-Cam Sweden AB
Org.nr: 556872-9734
Bolaget ska bedriva verksamhet inom film- och TV-produktion, uthyrning och försäljning av teknisk utrustning för film- och TV-produktion te x kablage, länksystem och kameror m.m samt därmed förenlig verksamhet.