Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kakelsättning i Uppsala

D.J. Olssons Mur & Kakel i Uppsala AB
Org.nr: 556481-2468
Bolaget skall bedriva murning och kakelsättning samt försäljning av byggnadsmaterial ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
SFK's Mur, Puts & Kakel AB
Org.nr: 556721-6428
Bolaget ska bedriva verksamhet inom mureri, putsning och kakelsättning och därmed förenlig verksamhet.