Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kakelsättning i Malmö

Form & Kakel i Malmö AB
Org.nr: 556433-0198
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av värmeväxlarsystem och därtill hörande utrustning samt därmed förenlig verksamhet, kakelsättning och byggnadsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
HerceBygg AB
Org.nr: 556936-5900
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kalkylering, projektering och utförande av murning, putsning, snickeri, rivning, håltagning, sanering, målning, kakelsättning, betong'armeringsarbeten samt takarbeten rikt ...
IK Fastighetsservice Syd KB
Org.nr: 969686-8331
Städning och renhållning, byggservice, snickerier, kakelsättning.
IVRO AB
Org.nr: 556944-3590
Aktiebolaget ska bedriva renovering av hus, lägenheter, rivning av hus och lägenheter. Tillbygge av hus, kakelsättning, målningsarbete, renovering av hustak, rensning av tegel, tak. Insättning av fönster, dörrar, snicker ...
Mats Eriksson Bygg & Kakel AB
Org.nr: 556984-0183
Bolaget skall bedriva snickeri och kakelsättning och därmed förenlig verksamhet.
Sanctum Byggtjänst KB
Org.nr: 969740-7816
Markarbete. Våtutrymmen, kakelsättning, murning, putsning.
Stengo Bygg AB
Org.nr: 556971-1350
Aktiebolaget ska bedriva renovering av hus, lägenheter, rivning av hus och lägenheter, tillbyggnader av hus och fritidsutrymme, kakelsättning, målningsarbeten inomhus och utomhus samt andra utrymmen, rensning av tegel, t ...