Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kakelsättning i Kärna

KENOMA KB
Org.nr: 969670-1482
Konsultverksamhet inom mekanisk- och fordonsteknik verksmahet respektive byggverksamhet inom företrädesvis kakelsättning, murning, puts av fasader och huskroppar samt därmed förenlig verksamhet.