Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kakelsättning i Hallstavik

Hallstaviks Mur och Kakel AB
Org.nr: 556569-9716
Bolaget skall bedriva byggnadsarbete, murning och kakelsättning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Häverödals Bygg och Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556999-5607
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsarbete, murning, kakelsättning, mark- och anläggningsarbeten, fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel, förvalta fast och lös egendom samt bedriva minigolfverksamh ...