Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kakelsättning i Enskede

Piwells Kakel AB
Org.nr: 556908-2752
Bolaget ska bedriva sten- och kakelsättning samt byggentreprenader, personaluthyrning, handel med värdepapper och fast egendom samt härmed förenliga verksamheter.