Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kakelsättning i Eksjö

Anders Einar Bygg AB
Org.nr: 556741-8909
Bolaget ska bedriva byggnation av hus och kakelsättning samt därmed förenlig verksamhet.
OC Bygg AB
Org.nr: 556868-6835
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnads- verksamhet och utföra byggnadsentreprenader, kakelsättning samt idka därmed förenlig verksamhet.