Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kakelsättning i Arvika

Byggfirma Leif Gård AB
Org.nr: 556957-4196
Aktiebolaget ska bedriva bygg- och anläggningsarbeten, kakelsättning, fastighetsskötsel, fastighetsförvaltning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
JMS i Arvika AB
Org.nr: 556655-7384
Bolaget skall bedriva Kakelsättning, mattläggning, tapetsering, fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.