Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kakelsättning i Angered

Arturs Kakel AB
Org.nr: 556722-5395
Bolaget ska utföra platt- och kakelsättning och golvläggning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
HERACLEA AB
Org.nr: 556868-5514
Föremålet för bolagets verksamhet är Föremålet för bolagets verksamhet skall numera innefatta Bolaget skall bedriva Reparations- och ombyggnadsarbeten på fastigheter, finsnickeri, murningsarbeten, markarbeten, plåtslager ...