Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kaffe i Sölvesborg

Fikalösningar i Sölvesborg AB
Org.nr: 556745-4235
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av kaffe-, varu- och vattenautomater med ingredienser jämte därmed förenlig verksamhet.
HBet Fikaboden Nogersund
Org.nr: 969770-8619
Företaget ska bedriva försäljning av glass, godis, kaffe och kakor.
Sportcenter i Sölvesborg AB
Org.nr: 556383-1642
Bolaget skall bedriva försäljning av sport- och fritidsartiklar, servering av glass, kaffe mm (caféverksamhet) samt bedriva handel med värdepapper ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.