Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kaffe i Östersund

Gourmékaffe & Träteknik i Östersund AB
Org.nr: 556555-9472
Bolaget skall bedriva handel med te, kaffe och bedriva byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Jahwa Fikaservice AB
Org.nr: 556869-0092
Bolaget ska bedriva försäljning och servering av drycker, måltider och livsmedel genom automater eller manuellt på arbetsplatser och offentliga lokaler. Grossistverksamhet avseende försäljning av livsmedel och kontorsför ...
TeloGott AB
Org.nr: 556958-6612
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av konfektyr, kaffe och te med tillhörande produkter, caféverksamhet och handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.