Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kaffe i Ekerö

Family Trade Group AB
Org.nr: 559010-2033
Aktiebolaget ska bedriva inköp och försäljning av fryst och färsk fisk, detaljhandel med dagligvaror, kaffe, kaffe bönor, kaffemaskiner inom och utomlands. Textil handel, bygg och bygg maskiner.Bolaget skall köpa och säl ...
Gammelgårdsuddens Tomtägareförening u.p.a.
Org.nr: 715200-2593
Att förvärva, äga och förvalta vägar, broar och annan fast egendom ävensom bryggor, badplatser samt anläggningar för distribution av vatten och elektrisk energi m m, att träffa överenskommelser för att upprätthålla erfor ...
Stockholms Handelshus Ekerö AB
Org.nr: 556708-5559
Bolaget ska bedriva försäljning med dryckesmaskiner och kaffe, konsultverksamhet avseende dryckesmaskiner och kaffe samt därmed förenlig verksamhet.