Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Ystad

Adicio AB
Org.nr: 556944-6411
Aktiebolaget ska bedriva utbildning, föreläsning , coachning, rekrytering, karriärväxling och Events.
Besiktigaföretaget Ystad AB
Org.nr: 556913-8422
Konsultverksamhet med rådgivning för företag med behov av avstämning av verksamheten samt för hjälp med strategiska frågor.
Jersling Juridik AB
Org.nr: 556791-9815
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva juridiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Juristbyrån Jersling HB
Org.nr: 969700-6576
Juridisk rådgivning, juridisk information, kurser inom juridik och personalrådgivning, personalrådgivning även innefattande liv- och pensionsförsäkringar.
Lars Lind Juridik AB
Org.nr: 559026-2811
Tillhandahållande av samtliga förekommande juridiska tjänster.
Lexecona HB
Org.nr: 916621-8157
Konsultation inom ekonomi, administration och juridik och därmed förenlig verksamhet.
LOU Konsult AB
Org.nr: 556743-6299
Föremålet för bolagets verksamhet är upphandlingskonsultation samt utbildning inom upphandling och därmed förenlig verksamhet.
Meyson AB
Org.nr: 556947-4827
Bolaget skall bedriva restaurang - bistro, -servering och pubverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Moneymar AB
Org.nr: 556676-3214
Bolaget skall bedriva försäljning, konsultverksamhet och utbildning inom hälso-, sjukvårds- och tandvårdsbranchen samt köpa, sälja, äga och förvalta rörelseindrivande företag i nämnda branscher ävensom idka annan därmed ...
Revenue Academy AB
Org.nr: 556868-8849
Bolaget ska bedriva produktion och handel med immateriella rättigheter såsom manus, utbildningsmaterial, dokument, böcker och digitalt producerat material. Undersökning av material som kan bli föremål för produktion av o ...
Safety Invest Syd AB
Org.nr: 556927-7261
Konsultverksamhet inom larm och säkerhet. Värdepappershantering och fastighetsförvaltning. Svag och starkströmsarbeten.
Sjobeck Group AB
Org.nr: 556957-6365
Bolaget skall bedriva uthyrning av varumärke och andra rättigheter, äga och förvalta dotterbolagsaktier, bedriva handel med värdepapper, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
SÄKSAM HB
Org.nr: 916775-0554
KONSULTVERKSAMHET OCH FÖRSÄLJNING INOM SÄKERHETSOMRÅDET SAMT BEREDSKAPSPLANERING, RISK- OCH SÅRBARHETSANALYSER.
TWA Production AB
Org.nr: 556514-3467
Föremålet för bolagets verksamhet är bokningsverksamhet avseende artister och orkestrar inom och utom Sverige samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
V.Sjöstadens Ekonomitjänst AB
Org.nr: 556736-1513
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultation, redovisning, köp-, försäljning och förvaltning av aktier, kvalitetssäkring, personalrådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Ystads Miljöförskola AB
Org.nr: 556659-2019
Bolaget skall bedriva uteförskola med miljöprofil.