Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Vaxholm

Accessive HB
Org.nr: 969676-7582
Utveckling, tillverkning, konsultation och försäljning av varor och tjänster inom områdena juridik, ekonomi, marknadsföring, fordon, byggnadsindustri, byggvaror, fastigheter, inredning, IT, multimedia, grafisk verksamhet ...
B Gröndal Målerikonsult AB
Org.nr: 556818-5820
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kalkyl, anbudsförmedling av måleriuppdrag. Vidare skall bolaget bedriva besiktningsuppdrag, kontrollantuppdrag, färgsättningar och kvalitetsökning samt därmed förenlig ver ...
Brandsläckaren i Sverige AB
Org.nr: 556646-9531
Bolaget ska bedriva försäljning och konsultverksamhet inom showbusiness. Bolaget skall också bedriva försäljning av utrustning inom brandsäkerhetsområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Brådenmark miljökonsult AB
Org.nr: 556890-2265
Företaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på miljöfrågor.
Connect Management Group 2015 AB
Org.nr: 559016-3555
Aktiebolaget ska bedriva agenturverksamhet och konsultativa managementtjänster till idrottsrörelsen samt därmed förenlig verksamhet.
DGTLB INFORMATION SECURITY AB
Org.nr: 556929-9463
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området IT och informationssäkerhet. Verksamheten omfattar även forskning, utveckling, utbildning, kurser, seminarier samt import och försäljning av program och utrustning ino ...
Event i Vaxholm AB
Org.nr: 556648-8754
Bolaget skall bedriva event-, restaurang- och cateringverksamhet, mark och byggentreprenad samt därmed förenlig verksamhet.
Eventually Consulting Sweden AB
Org.nr: 556757-8850
Bolaget ska bedriva verksamhet som eventkoordinater, konsult inom media samt därmed förenlig verksamhet.
Jamer Sweden AB
Org.nr: 559011-5878
Bolagets ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och mat, båtuthyrning samt transport till sjös och därmed förenlig verksamhet.
KERSEC AB
Org.nr: 559033-8181
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom säkerhetsområdet och därtill hörande verksamhet. Stödja myndigheter, företag och organisationer med bl.a. säkerhetsanalyser, säkerhetsplaner och säkerhetsprövning. Förvalta fa ...
Lightvalley Consulting AB
Org.nr: 556827-2842
Bolaget ska bedriva konsultativa tjänster inom IT, management, event, handel med värdepapper, handel med värdepapper, skötsel av skog, byggvård, trädgårdsvård och transporttjänster.
Meandra AB
Org.nr: 556918-7536
Konsultverksamhet avseende företags organisation.
Serventum AB
Org.nr: 556585-3347
Bolaget skall bedriva drift av camping, café, restaurang och kiosk samt konsultverksamhet inom marknadsföring, PR, försäljning, event marketing, personal- och affärsutveckling, reklam, resor samt service till företag och ...
Skattejuristerna i Stockholm Corporate Management KB
Org.nr: 916848-8089
Bolaget skall bedriva konsultationer inom områdena ekonomi, juridik och corporate finance för i huvudsak mindre och medelstora företag samt därmed förenlig verksamhet.
Svensk Däckåtervinning AB (svb)
Org.nr: 556484-9585
Bolaget skall, utan vinstsyfte, på effektivaste sätt i Sverige upprätta och administrera ett återvinningssystem avseende uttjänta gummidäck samt utöva därmed förenlig verksamhet för att nå av Riksdagen uppsatt mål för åt ...
Target Consult Partner HB
Org.nr: 969649-3866
Konsultation och utbildning, metod, mental träning, beredskapsträning, taktik, vapenutbildning och ammunitionsutbildning inom säkerhet, samt företagsservice inom administration ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Team STHLM Consulting AB
Org.nr: 556813-6005
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom besöksnäring, hotell, restaurang och turism, artist- och annan nöjesförmedling, bemanningsverksamhet och personalrekrytering samt därmed förenlig verksamhet.