Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Tullinge

Agentur Polart HB
Org.nr: 969683-8508
Agentur, förmedling av kontakter i olika brancher som tex teater, turism, tjänster mellan polska och svenska företag.
Axhamn Consulting AB
Org.nr: 556629-3592
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom telekommunikation och juridik, handel med telekommunikationsutrustning och programvaror samt handel med värdepapper och finansiella instrument och d ...
bertil jarnemyr AB
Org.nr: 556654-0638
Bolagets verksamhet skall vara projektering av säkerhetsanlägg- ningar, projektledning av säkerhetsentreprenader, rådgivning vid utförande av bygginstruktioner, deltaga vid utförande av bygg- konstruktioner.
Columba International HB
Org.nr: 916645-2673
Service till allmänheten avseende översättning, information och utbildning inom mjukvara, hårdvara, hightech inom data- och elektronikområdet, auktioner i Ryssland avseende böcker och mjukvara, samt turism.
Ecoroc Environment HB
Org.nr: 916471-7663
Miljökonsultverksamhet.
Familjen Cronholm AB
Org.nr: 556910-9605
Konsult inom giftfri miljö. Utveckling och försäljning av barntillbehör.
Lindman och partner AB
Org.nr: 556918-8237
Aktiebolagets verksamhet ska vara försäljning av konsulttjänster rörande regelverk för livsmedel och läkemedel, exempelvis i form av probiotika teknisk dokumentation, information samt därmed förenlig verksamhet. Aktiebol ...
METIST Konsult AB
Org.nr: 556536-2075
Bolaget skall bedriva följande verksamheter samt därmed förenlig verksamhet, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, driva utveckling och försäljning av datorprogram, försäljning av lagerbolag, hjälpa kunder med b ...
OTK Konsult AB
Org.nr: 556687-0878
Aktiebolagets verksamhet ska vara att direkt eller via annat bolag i samma koncern bedriva konsultverksamhet, projektering, programmering, driftsättning och installation av säkerhets- och övervakningsanläggningar enligt ...
Prima Dote AB
Org.nr: 556882-6258
Aktiebolaget ska bedriva import, export, webbshop försäljning av smycken och tillbehör (accessoarer) för män, kvinnor och barn. Vidare skall företaget bedriva förmedling av installationer av larm samt produktförsäljning ...
Progress Building, Stockholm AB
Org.nr: 556115-4757
Bolaget skall bedriva konsultation och utbildning inom följande områden, entreprenörskap, etiskt och socialt ansvar inom företag och organisationer, rättvis handel, kultur, hållbar utveckling, jämställdhet och ekonomi jä ...
Sirpa Nordström Kostkonsult AB
Org.nr: 559006-7301
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom livsmedelsbranschen, bl. a utbildning, produktutveckling, kalkylering, kostrådgivning, receptframtagning, menyplanering inom mat i den offentliga och privata sektorn.
South Ore Trading AB
Org.nr: 556646-2668
Bolaget ska äga och förvalta aktier och värdepapper samt fast egendom, bolaget ska även arbeta med konsultverksamhet inom ekonomi och juridik och därmed förenlig verksamhet.
Stockholm Quality Home AB
Org.nr: 559015-7151
Bolaget ska bedriva försäljning av tomter och fastigheter, husproduktion, försäljning och förmedling av nyproducerade hus samt även tillhandahålla byggtjänster tillhörande byggsektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Webology AB
Org.nr: 556500-5781
Bolaget skall bedriva följande verksamheter samt därmed förenlig verksamhet äga och förvalta aktier och andra värdepapper, driva utveckling och försäljning av datorprogram, försäljning av lagerbolag, hjälpa kunder med bo ...
World of Classics museum AB
Org.nr: 556659-2159
Verksamhet för bolaget är att tillhandahålla utställning (museieverksamhet) av amerikanska veteranbilar och uthyrning av konferenslokaler samt därmed förenlig verksamhet.
Xcipo Innovation AB
Org.nr: 556642-0195
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom elektronik och data, med inriktning mot inbyggda system. Vidare skall bolaget tillhandahålla tjänster inom juridik, ekonomi, bedriva innovationsverksamhet, tillverkning, ...