Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Trollhättan

Farmartjänst i Lilla Edet ek. för.
Org.nr: 716447-8070
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom förmedling av arbetsuppdrag till medlemmarna vilka deltar med egen arbetsinsats och genom utförande av tjänster.
Gesab Academy AB
Org.nr: 559024-3969
Aktiebolaget ska bedriva utbildningsverksamhet för yrkeshögskolan inom data, Cad, Cad-Cam, konstruktion, management, tekniska språk, ekonomi, juridik och därmed förenlig verksamhet.
Gesab Link 2 Education AB
Org.nr: 556866-9310
Aktiebolaget ska bedriva utbildningsverksamhet inom data, cad, cad-cam, konstruktion, management, språk, ekonomi, juridik, systemutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Grön Säkerhetskonsult AB
Org.nr: 559033-7910
Bolaget skall, självt eller genom dotterbolag, bedriva konsult- tjänster och förmedling av konsulttjänster inom säkerhets- och försvarsbranschen mot offentlig sektor, äga och förvalta fast och lös egendom samt ävensom id ...
Henrik Björnfot Konsult AB
Org.nr: 556914-7357
Bolaget skall bedriva konsultation inom restaurang, grafisk design, fotografering samt handel med värdepapper.
Häller Juridik AB
Org.nr: 556629-0788
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverk- samhet med inriktning på privat-, företags- förenings- och processjuridik samt verksamhetsutveckling jämväl innefattande styrelse- uppdrag. Bolaget skall häru ...
iCollect AB
Org.nr: 556676-6878
Bolaget ska bedriva inkassoverksamhet, juridisk uppdragsverksamhet, kameral uppdragsverksamhet, fakturaservice, reskontrasercice samt därmed förenliga verksamheter. Bolaget ska också bedriva finansieringsverksamhet genom ...
Jessica Andersson Musik Entertainment AB
Org.nr: 556652-4863
Bolaget skall bedriva musikunderhållning samt därmed förenlig verksamhet.
Ojala Sweden AB
Org.nr: 556721-5248
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisnings- och administrativa tjänster, industridesign, modellering och formgivning inom bil- och motorcykelindustrin, design och tillverkning av motorcyklar och därmed ...
P Blixt Juridik AB
Org.nr: 556637-5274
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer inom juridik med inriktning på bouppteckningar, testamente och familjejuridik och därmed förenlig verksamhet.
Sense De Rein AB
Org.nr: 556889-0163
Bolaget ska bedriva styrelsearbete, konsultation inom områdena strategisk kommunikation, ekonomi, juridik, finansiering och därmed förenlig verksamhet.
Supplier Partner Sweden AB
Org.nr: 556520-0077
Bolaget ska bedriva transport, lager och kontroller kvalitetssäkra och sekvensleverera till industrin, importera samt sälja fordon bedriva näthandel med konsumentartiklar inom sport, fritid och miljö ävensom idka därmed ...
SÖ Konsult HB
Org.nr: 916898-3550
Konsult- och utbildningsverksamhet inom juridik, ekonomi och psykologi.
UTKON KB
Org.nr: 969689-1879
Utbildnings- och konsultuppdrag inom juridik och nätprojek- teringsområdena för entreprenörer och beställare inom IT och telekommunikation. Entreprenaduppdrag inom byggnads- och verkstadsbranscherna. Projektanställninga ...
Västkustens Affärsänglar AB
Org.nr: 556883-8667
Bolaget skall tillsammans med sina delägare investera i innovativa företag med tillväxtpotential.