Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Trelleborg

AMW Juridik AB
Org.nr: 556977-2022
Bolaget skall bedriva föreläsningar inom juridik och rätts- utredningar, handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Bredbandskompetens Sweden AB
Org.nr: 556907-4940
Data konsultverksamhet. Kunskapsresurs inom IT, styr & regler, kraftteknik samt säkerhetslösningar. Projektledning samt projektering inom området emot eller för kunders räkning. Leverantör av moderna energilösningar samt ...
C4 Automation AB
Org.nr: 559020-1678
Bolaget erbjuder konsulterande och annan liknande verksamhet på de administrativa, tekniska och ekonomiska områdena.
e-Law Juridik HB
Org.nr: 969765-5182
Juridisk rådgivning, juridisk konsultation.
EIMA BYGG HB
Org.nr: 916773-2735
Byggservice och rivningsentreprenader och därmed förenliga verksamheter.
Ekonomi & Juridik Consulting Sweden AB
Org.nr: 559002-7826
Bolaget ska bedriva verksamhet inom ekonomi och juridik genom att erbjuda tjänster och rådgivning inom detta. Bolaget ska bedriva utbildning inom ekonomi och juridik. Bolaget ska äga och förvalta värdepapper och även äga ...
Farmartjänst Trelleborg, EF
Org.nr: 716439-4277
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan 1. marknadsföra de tjänster medlemmarna kan utföra utanför deras lantbruk på för dem tillgänglig tid och vid behov med användande av i jordbr ...
Finson Lantbruk & Konsult AB
Org.nr: 556863-3795
Bolaget ska utföra uppdrag inom ekonomi, lantbruk och entreprenad. Idka handel med spannmålförnödenheter och därtill förenliga produkter.
FJ Säkerhetsrådgivning AB
Org.nr: 556863-4918
Aktiebolaget ska bedriva säkerhetsrådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Hinrichs Import Export AB (HIIMEX AB)
Org.nr: 556890-3164
Bolaget ska bedriva B2C & B2B (import, export, distributör och agent) handel med olika slags varor. I början handlar det huvudsaklingen om barnleksaker, barnartiklar, barnmöbler och accessoarer för barn. B2C handels bedr ...
Lilla Nagelstudion Skåne AB
Org.nr: 556882-0699
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva manikyr- verksamhet, nagelvård och därmed förenlig verksamhet.
M Loft AB
Org.nr: 556652-0788
Bolaget skall bedriva konsultarbete inom design, produktion och anordnande av utställningar, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Magnus Larsson Agro AB
Org.nr: 556715-4876
Bolaget ska utföra service, entreprenad och konsulttjänster till bygg samt anläggning och lantbrukssektorn.
Rosengren & Walldén Förvaltning AB
Org.nr: 556893-0126
Aktiebolaget ska bedriva handel med värdepapper, förvärv av vilande bolag för avveckling genom likvidation samt bokförings- och administrationstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Santer AB
Org.nr: 556980-6622
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, försäljning av varor och tjänster åt företag inom tekniksektorn i Norden, samt försäljning av konsumtionsvaror åt privatpersoner såsom konfektion, konserver, trä ...
Tyre Cord Trelleborg AB
Org.nr: 556725-2233
Bolaget skall inom Tyre Cord verka som agent mellan säljande företag utanför Europa till köpande företag inom Europa. Företaget kommer att arbeta helt på provisionsbasis. Produkten som avses är armeringsmaterial i polyam ...
Verified Security Nordic AB
Org.nr: 556837-9514
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, utbildning samt personella tjänster inom säkerhet och därmed förenlig verksamhet.