Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Torslanda

AB Kaffemannen
Org.nr: 556183-0000
Bolaget ska äga aktier i dotterbolag. Därutöver bedriva försäljning och uthyrning av dryckesmaskiner samt försäljning av tillhörande ingredienser och tillbehör. Vidare skall bolaget tillhandahålla service till nämnda mas ...
Abduco AB
Org.nr: 556708-5781
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom områdena juridik, ekonomi och organisation och bokföring. Samt bedriva personal uthyrningsverksamhet och handel med värdepapper.
Ackordinkasso i Sverige AB
Org.nr: 556420-7479
Bolaget skall bedriva inkasso, ekonomiska och juridiska tjänster, jämte konsultationer och förmedling av detsamma, förvärv, förmedling, ägande, förvaltning och handel med fordringar, värdepapper och investeringsobjekt så ...
BrandPoint AB
Org.nr: 556667-9733
Bolaget skall importera, utveckla, marknadsföra och försälja varumärken och produkter inom främst sport-, fritids- och motorsportsområdena, bedriva för förelsen nödvändig kapitalplacering samt därmed förenlig verksamhet.
Calvestor Consultants AB
Org.nr: 556905-7549
Bolaget skall bedriva verksamhet med rådgivning inom ekonomi, juridik, bygg- och fastighet åt både företag och privatpersoner, samt bedriva all sorts försäljning, utbildning, konsultverksamhet och uthyrning av personal i ...
EcoBiz Sweden AB
Org.nr: 556927-8509
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom hållbar affärs- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget äga och förvalta fast och lös egendom som är förenlig med hållbar utveckling.
Göteborgs Fastighetskonsult AB
Org.nr: 556826-4963
Bolaget ska bedriva upphandling av entreprenader gällande hus- byggnation samt äga, bygga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
HardAfSegerstad Coaching AB
Org.nr: 556897-3373
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation inom artistisk verksamhet, handel och förvaltning av värde- papper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Hüllert YT- Konsult AB
Org.nr: 556980-1490
Bolaget ska bedriva bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom transport och juridik. Bolaget ska även bedriva bemanningstjänst inom transort och entreprenad.Bolaget ska också bedriva handel med värdepapper och därm ...
Höghielms Förvaltning HB
Org.nr: 969666-9770
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom administration.
IFM International Fashion Model AB
Org.nr: 556697-1072
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom modellbranschen, modellagentur och därmed förenlig verksamhet.
Inodi AB
Org.nr: 556951-0828
Konsultverksamhet för hotell och resebransch, IT verksamhet för hotell och resebransch, Hotellverksamhet, Café och restaurangverksamhet. Långtidsparkering samt därmed förenlig verksamhet.
Karla Export & Foreign Göteborg AB
Org.nr: 556464-1495
Bolaget skall bedriva handel med skogsprodukter, sport- och fritidsartiklar samt utrustning, biltillbehör, konsultverksamhet inom juridik och tidigare nämnda branscher.
Oxypulse International AB
Org.nr: 556896-9066
Bolagets verksamhet är att utveckla,tillverka, försälja, installera och underhålla produkter och tjänster för odling av växter och fisk för vattenrening och pumpsystem, utveckla, förvalta och licensiera immateriella rätt ...
Pensionsplanering Sverige AB
Org.nr: 559006-0249
Bolaget ska bedriva förmedling av livförsäkringar och fondandelar, ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer även att bedriva förvalting av fast och lös egendom.
Stenström Elmerstig Consulting AB
Org.nr: 559011-7387
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom dataområdet, juridik och ekonomi samt förvaltning av kapital samt därmed förenlig verksamhet.
Swedish Maritime EOD and Environmental Consultant AB
Org.nr: 556947-6194
Aktiebolaget skall bedriva konsult- och operativ verksamhet som kan kopplas till ammunitionsröjning och miljöarbeten under vattnet och på land. Verksamheten ska även beröra andra konsultarbeten för myndigheter och företa ...
Vinga West AB
Org.nr: 556916-1226
-Konstruktion, tillverkning, försäljning av mekaniska produkter -Konsultverksamhet inom produktutveckling i verkstadsindustrin -Event och uthyrning inom fritidssektorn
World Guides Sweden HB
Org.nr: 969698-2728
Bolaget skall bedriva handel med fast och lös egendom företrädesvis genom internetbaserade tjänster och lösningar samt bedriva konsultationer och rådgivning samt utveckla och försälja datorprogram och datoriserade lösnin ...
Yrkestrafikspecialisterna Sverige AB
Org.nr: 556983-5365
Bolaget ska bedriva utbildnings- och konsultverksamhet inom yrkestrafik, transport, juridik och därmed förenlig verksamhet.