Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Skärholmen

Distingo Art & Management AB
Org.nr: 556848-2953
Verksamheten består av konsultuppdrag inom organisations-och kompetensutveckling, projektledning och affärsutveckling inom gröna och kreativa näringar, sociala och psykosociala verksamheter samt rehabilitering.
El Retorno - Medkonsult AB
Org.nr: 556741-0344
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara konsultation och rådgivning inom sjukvården. Rekrytera och hyra ut personal. Köpa och sälja bostäder. Hyra in och ut lokaler. Köpa och sälja aktier. Föreläsning och vidareutbild ...
No Made AB
Org.nr: 556851-5554
Aktiebolaget ska bedriva produktion, arrangemang, presentation av film, musik, teater och scenkonst. Artistförmedling, evenemangs- tjänster och konsulttjänster inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.
PiMaLi Consulting AB
Org.nr: 556850-2396
Bolaget ska bedriva försäljning av annonser. Utbildning inom media- och internetförsäljning samt kundrelationer och kund- handtering. Konsultationer inom marknadsföring, säljkanaler och säljstöd. Bolaget kommer även att ...
Sara Grolander Miljökonsult AB
Org.nr: 556978-0959
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på miljöanalys.
SudaNordic for Sustainable Solutions
Org.nr: 770512-XXXX
Rådgivning, företagstjänster och matchmaking inom miljöområdet.
Sybesam AB
Org.nr: 556806-7358
Bolaget ska köpa, sälja och överlåta uppfinningar, patent, rättigheter och upphovsrätter till patent, utföra konsultverksamhet, köpa, sälja och förvalta fast och lös egendom, aktier och värdepapper samt idka därmed fören ...
YoodleFish Communication AB
Org.nr: 556830-4611
Bolaget ska bedriva journalistik-, kommunikations-, reklam-, marknadsförings-, event-, musik- och utbildningsverksamhet, systemutveckling, personlig utveckling samt därmed förenlig verksamhet.