Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Onsala

Aktiebolaget Commercial B-2-B
Org.nr: 556848-6541
Bolaget ska bedriva affärsverksamhet med produkter och tjänster för företagsförmedling, bolaget ska också i huvudsak bedriva förmedling, värdering och finansiering av företag och kommersiella fastigheter, samt förenlig v ...
Birger Rexed Human Resource AB
Org.nr: 556393-5500
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultativ verksamhet inom organisationsutveckling, management- utveckling och ledarskapsutveckling. Företagshälsovård. Sjukvårdsupplysning. Bedriva köp, försäljnin ...
Ekdahl's family group, Economi and Finance AB
Org.nr: 559029-8088
Företaget skall bedriva handel med värdepapper (äga och förvalta), syssla med allt förekommande inom företags- administration, bemanning, förvärva fast egendom, rådgivning inom juridik och ekonomi samt annan förenlig ver ...
Förvaltningsaktiebolaget Dragskilen
Org.nr: 559012-8277
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning och handel med fastigheter och värdepapper, konsultationer inom restaurang- och hotell verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Geson Sverige AB
Org.nr: 556654-7161
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva grafisk produktion och därmed förenlig verksamhet.
Hallendorff & Co AB
Org.nr: 556769-4616
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom internationell affärsutveckling och juridik. Bolaget ska även äga och förvalta värde- papper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Handelstall U.T. Konsult HB
Org.nr: 969632-4848
Handel med hästar, utbildning, avel, ridsportsartiklar, tävlingsverksamhet, uthyrning av hästar, kamerala & administrativa tjänster.
Juridek, juridik och redovisningsbyrå KB
Org.nr: 969757-5067
Bolaget skall syssla med rådgivning av ekonomiska frågor, redovisning, bokslut, beskattning, affärsjuridik, personaljuridik och bolagsbildning samt annan förenlig verksamhet.
Kompetenshamnen AB
Org.nr: 556698-2970
Bolaget skall bedriva utbildnings- och konsultverksamhet inom områdena företags- och personalutveckling, segling, familjerådgivning, hälso- och friskvård samt artistförmedling, genomförande av företags-, musik- och under ...
Moene Konsult AB
Org.nr: 556891-5135
Konsultverksamhet inom projektledning, förändringsarbeten, ny- investering och inköp inom hotell och restaurang.
Otrobanda Innovation AB
Org.nr: 556662-9118
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
PA HOCKEY AB
Org.nr: 556859-0086
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer, scouting och kontraktsförhandlingar inom ishockey, äga och förvalta värdepappper samt idka därmed förenlig verksamhet.
PRUDENS AB
Org.nr: 556902-1966
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom juridik, IT och media samt därmed förenlig verksamhet. Därtill ska bolaget bedriva forskning och utveckling genom att verka i kunskapsfronten inom juridik, IT och media, att utv ...
Rispect Sports Agency AB
Org.nr: 556962-0684
Bolagets verksamhet skall vara konsultverksamhet inom idrott, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Staffan Bergman Trading AB
Org.nr: 556315-6321
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva agenturverksamhet med handelsvaror inom motorfordon, handel med motorfordon och konfektion, promotorsverksamhet inom sport, TV-produktion samt därmed förenlig verksamhet.
Thomas Kusoffsky AB
Org.nr: 556989-1400
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom varumärkesstrategi, marknadsföring, kommunikation och events. Bolaget ska också bedriva handel med värdepapper, förvaltning av varumärken och därmed förenlig verksamhet.
Westpoint Event i Gottskär AB
Org.nr: 556847-7037
Bolaget ska bedriva konserter och nöjesproduktioner samt konsultverksamhet inom nöjesbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Wide & Explore AB
Org.nr: 559005-7468
Bolaget ska bedriva verksamhet innefattande förvaltning och uthyrning av fastigheter, bygg och anläggningsarbeten, konsultation inom konstruktion och anläggning, konsultation inom HR, hushållsnära tjänster avseende trädg ...