Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Märsta

Advice Juridik Muskus & Co. HB
Org.nr: 969670-0559
Juridisk verksamhet.
Brandkonsulten Peter Andersson AB
Org.nr: 556861-5685
Utföra arbeten som Brandkonsult. Utföra brandteknisk projektering, rådgivning och dokumentation. Upprättande av brandskyddsdokumentationer och slutintyg. Analysera och bedöma risker vid hantering av brandfarliga och expl ...
Brunnby EQ Sverige AB
Org.nr: 556717-5079
Bolaget skall bedriva Jordbruk, Hästhållning, Byggföretag och Bärodling. Konsult inom IT programmering. Utbildning.
Kenwes Assistans AB
Org.nr: 556838-4472
Aktiebolagets verksamhet ska vara gods- och persontransporter (taxiverksamhet), artistisk verksamhet, fotomodell med personlig assistans samt data-IT konsult och därmed förenliga verksamheter.
Kristallsjön AB
Org.nr: 556516-3655
Bolaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning, finansiering, forskning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, beklädnads-, livsmedels-, skogs-, transp ...
Leffes Entreprenad AB
Org.nr: 556771-2285
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med tjänster inom byggsektorn och därmed förenlig verksamhet.
Mediform ek. för.
Org.nr: 769616-1145
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa en gemensam plattform för marknads- föring och försäljning av hälsotjänster. Föreningen ska verka för att befrämja hälsan hos föret ...
Nakatomi AB
Org.nr: 556596-3013
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier, konsulterande verksamhet inom planering, administration och organisation huvudsakligen för hotell- och restaurangbransc- hen samt idka hotell- och ...
Overlook Hospitality Management AB
Org.nr: 556520-9599
Bolaget skall bedriva utbildning och konsultationer inom området för hotell och restaurang, uthyrning av chefer och personal för nämnda verksamheter samt därmed förenlig verksamhet.
Parlington House finances and law AB
Org.nr: 556623-4315
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer inom företagsekonomi och juridik samt kapital- och fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Shiloh Management AB
Org.nr: 556731-1583
Bolaget skall bedriva företagsförmedling, företagsrådgivning samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
STHLM AKUSTIK AB
Org.nr: 556896-2509
Bolaget skall förmedla arbetsrelaterade lösningar till akuta ärenden inom el, bygg, VVS, musikunderhållning samt därmed förenlig verksamhet.
Upphandlingsföretaget Klingström AB
Org.nr: 556864-0154
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom upphandling och management och därmed förenlig verksamhet.
Yusuf Sürer Holding AB
Org.nr: 556776-7339
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva äga och förvalta fast egendom, aktier, bolag, bolagsandelar samt därmed förenlig verksamhet.