Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Lomma

Alvix AB
Org.nr: 556899-3835
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, telekom och management, idégenerering för patent, äga och förvalta fast och lös egendom, import och försäljning av hård- och mjukvara samt idka därmed förenlig verksamh ...
ARKitektur, PLANering och JURidik i Lomma AB
Org.nr: 556831-0188
Bolaget ska bedriva rådgivning, planering och konsultverksamhet inom arkitektur och juridik och därmed förenlig verksamhet.
Business Navigation i Lomma AB
Org.nr: 559006-0090
Bolaget är ett företag som erbjuder ekonomiskt beslutsstöd till styrelse och VD.
CMH Medical AB
Org.nr: 556960-2310
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster samt andra liknande tjänster inom management, produktutveckling, styrelsearbete, rådgivning, affärsutveckling, försäljning, marknadsföring samt investeringar. Fokus kommer att var ...
EAKON e-akademin & konsultationer AB
Org.nr: 556721-6279
Bolagets verksamhet ska vara att sälja utbildningar, konsultationer och system inom ekonomi, teknik och språk samt idka därmed förenlig verksamhet.
Feldt & Fridvall Konsult AB
Org.nr: 559022-6477
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet kring marknadsföringsfrågor och därmed förenlig verksamhet.
IU Inrednings- & Upphandlingsrådgivning AB
Org.nr: 559012-2585
Bolagets verksamhet är rådgivning inom inredning, upphandlingar och avtal för offentliga miljöer och därmed förenlig verksamhet.
Memorandom AB
Org.nr: 556891-8626
Bolaget ska skriva och författa böcker och andra texter och därmed förenlig verksamhet samt tillhandahålla föreläsnings-, undervisnings- och utbildningstjänster inom litteratur- och språklig verksamhet.Företaget kan även ...
Miljö- och Marknadssupport i Lomma AB
Org.nr: 556616-9214
Bolaget skall fungera som konsult inom produktomsorg (product stewardship) och integrerad produktpolicy (integrerad product policy). Detta innebär att företaget genom klassificering av kemiska produkter,riskbedömningar a ...
No Limit Sports HB
Org.nr: 969742-7301
Försäljning av utrustning, utbildning och events för extremsporter.
SECI AB
Org.nr: 556835-4137
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom säkerhet, utbildning data, ljud- och ljusrelaterad produktion, projekt- ledning, socionom och person'HR samt hantverkstjänst med inriktning på underhåll, service och teknis ...
Tom Nilsson AB
Org.nr: 556705-3474
Bolaget skall bedriva handel med aktier, äga och förvalta fastigheter, tillhandahålla bokföringstjänster, bedriva catering- och restaurangverksamhet, utbildningsverksamhet och lokaluthyrning samt idka därmed förenlig ver ...
Visionsec AB
Org.nr: 556897-8612
Bolaget ska bedriva upphandling och förmedling, inköp, försäljning av tjänster, förnödenheter avser säkerhet och bevakningstjänster, konsultverksamhet inom säkerhetssystem och därmed förenlig verksamhet.