Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Kista

Accellrate Mobile Infrastructure AB
Org.nr: 556881-2357
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom telekom och mobila nät. Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom mobil infra- struktur med inriktning på management-, finansiella- och tekniska-lösningar. I företagets ver ...
CellMax Tech AB
Org.nr: 556850-2479
Bolaget ska bedriva förvaltning av immateriella tillgångar inom telekom samt därmed förenlig verksamhet.
ChipYard Technologies AB
Org.nr: 556788-2674
Bolaget skall bedriva konstruktion av mikroelektronikprodukter samt teknisk konsultverksamhet i anslutning därtill och därmed förenlig verksamhet.
Coor Service Management Nuclear AB
Org.nr: 556049-4675
Bolaget skall utföra tjänster inom områdena dekontaminering, sanering och avfallshantering samt utföra rivnings- och restaureringsarbeten och teknisk service i radioaktiv miljö. Vidare skall bolaget bedriva industriservi ...
Dalero HB
Org.nr: 969630-9534
Arrangemang, kompositioner, framförande av musik. Bokning av musikevenemang. Kvalitetsutveckling utifrån ISO. Konsultverksamhet inom byggbranschen såsom projektledning.
Djurgårdens Affärsjuridik AB
Org.nr: 556478-9070
Bolaget skall idka verksamhet inom affärsjuridik och därmed förenlig verksamhet samt sälja ekonomi och administrativa tjänster, personbevaknings- samt detektivuppdrag.
Djurgårdens Bevakning och Affärsjuridik HB
Org.nr: 969719-9009
Säkerhetstjänster, personbevakning, detektivuppdrag och affärsjuridik samt administrativa tjänster och konsultation.
EventDesign Group Stockholm AB
Org.nr: 556702-7866
Bolaget ska bedriva eventdesign, dvs design, produktion och uthyrning av dekor, scenografi och utställningar vid olika typer av evenemang, äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
F&P Consultants KB
Org.nr: 969769-4496
Tvistlösning och internationella skiljeförfaranden specialister. Konsultation avseende värdskap inom serviceindustrin
Greener&Cleaner (G&C) AB
Org.nr: 556791-4204
Bolaget ska bedriva utförande av tvättjänster, av framförallt textilier, mot privatkunder samt företag. Även utbildning och konsultation inom verksamhetsområdet, samt försäljning av licenser inom verksamhetsområdet för a ...
GSG in Sweden AB
Org.nr: 556927-1033
Försäljning av IT-tjänster främst inom inriktning på support. Försäljning av IT-utrustning och programvaror. Utveckling och drift av webbsidor. Försäljning och utveckling av program, spel och appar. Import och försäljnin ...
International Entrepreneurs Sweden AB
Org.nr: 556849-3984
Bolaget skall bedriva utbildningsverksamhet , konsultverksamhet inom utbildning samt affärsutveckling, Föreläsning inom kommunikation, mångfaldsfrågor, integration, byggnad av nätverk, och därmed förenlig verksamhet.
Locusense AB
Org.nr: 556948-1160
Företaget ska bedriva utveckling och försäljning av produkter och tjänster, företrädesvis baserade på tekniska innovationer, med utgångspunkt i främst beräkningsmetoder, informations- och datateknik, samt därmed förenlig ...
MoveOn Partners AB
Org.nr: 556709-3983
Bolaget ska bedriva relocationtjänster i samband med omlokaliseringar samt härmed förenlig verksamhet.
Sembar Sickla AB
Org.nr: 556863-6210
Restaurangverksamhet inom restaurangbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
STHLM Enter Service AB
Org.nr: 556949-1391
Aktiebolaget ska bedriva konsultuppdrag inom facility management i fastighetsbranschen, service inom facility management, nätverksdragning samt därmed förenlig verksamhet.
Stockholm Innovation & Growth AB
Org.nr: 556489-3781
Bolaget skall aktivt ge stöd för start, utveckling och tillväxt av nya teknikbaserade innovationsföretag i Stockholmsregionen samt idka därmed förenlig verksamhet.
Swedevent i Tranås AB
Org.nr: 556869-4359
Bolagets verksamhet skall vara att inhyra, uthyra och förmedla arbetskraft inrikes och utrikes, att konstruera byggelement samt anläggningsarbete, att tillverka, sälja och förmedla lego- tillverkning för industri och byg ...
Sälgö Consulting AB
Org.nr: 556537-5721
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom turism och marknadsföring, förmedling av lokaler, datakonsultverksamhet, förvalta aktier och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Tilaus Technologies AB
Org.nr: 556928-9902
Företaget skall utveckla och marknadsföra interaktiva lösningar för hotell- och restaurangbranschen samt konsultverksamhet inom hotell- och restaurangbranschen och därmed förenlig verksamhet.