Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Karlskrona

Addendi AB
Org.nr: 556616-3779
Bolaget skall bedriva förmedling av konsultverksamhet inom informationsteknologi och management, äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Affärsplan 6 EF
Org.nr: 769630-2707
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att hyra och driva gemensam kontorslokal och eventverksamhet
Alamedan Invest AB
Org.nr: 556915-5715
Konsultverksamhet inom ekonomi, administration och redovisning samt köpa, sälja, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom därmed förenlig verksamhet.
Bergqvist Resurs AB
Org.nr: 556862-2590
Bolaget skall bedriva utbildning- och konsultverksamhet inom områdena företagsekonomi, juridik och organisation, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Consulten Carlscrona AB
Org.nr: 556900-2289
Konsultverksamhet inom turism och fastigheter, fastigheter och finansiell verksamhet.
EK konsult AB
Org.nr: 559021-5967
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper, konsultationer inom restaurang och catering och därmed förenlig verksamhet.
H F Medical AB
Org.nr: 556235-4810
Bolaget skall bedriva läkarverksamhet samt konsult- och utbildningsverksamhet inom detta område, handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper. Utveckling av datorprogram för sjukvården samt därmed förenlig v ...
Henrik Olsson Consulting AB
Org.nr: 556874-8627
Företaget skall huvudsakligen bedriva konsultverksamhet inom försvars- och säkerhetsbranschen. Sekundärt, skall företaget designa och utveckla försvars- och säkerhetsrelaterade produkter.
Livets Juridik AB
Org.nr: 556887-7863
Aktiebolaget ska bedriva juridisk rådgivningsverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
LUNDEKE AB
Org.nr: 556665-5709
Bolaget skall bedriva direkt eller indirekt rådgivning och utbildning inom ekonomi och juridik, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Marinborgen AB
Org.nr: 556858-9856
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Micropolis AB
Org.nr: 556846-8911
Bolaget skall erbjuda tjänster inom verksamhetsutveckling och informationsteknologi, idka näringsverksamhet med hälsokoncept, bedriva handel med värdepapper, egendomar samt därmed förenlig verksamhet.
Naturaprotecta KB
Org.nr: 916569-6783
Bildspelsproduktion, utställningar, fotoförsäljning, bild- och ljudproduktion samt försäljning. Konsult inom naturvård.
Nemini Security AB
Org.nr: 556824-5004
Bolaget skall bedriva revisioner, analyser och rådgivning inom personsäkerhet, IT- och informationssäkerhet och fysisk säkerhet, samt därmed förenlig verksamhet.
P-A Tennis Business & Consulting AB
Org.nr: 559020-0431
Företaget ska bedriva klubb- och spelarutveckling, sparring, coachning samt tävlingsverksamhet inom tennis och annan idrott. Företaget ska bedriva uthyrning och handel med sport- och fritidsartiklar, båtar samt cyklar. F ...
Pelikaunen AB
Org.nr: 556916-8452
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med företagsutveckling, marknads- och reklambyrå samt utföra båt- och motorservice med uthyrning jämte därmed förenlig verksamhet.
Rippla AB
Org.nr: 556998-7422
Bolaget ska bedriva projektledning, affärsutveckling och produktion inom främst event och restaurangbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Speed Event&Education HB
Org.nr: 969711-3810
Eventverksamhet inom upplevelse arrangemang. Utbildning och konsulting inom området.
Vanadisgatan Holding AB
Org.nr: 556650-2109
Bolaget skall äga och förvalta aktier, bedriva utbildnings- verksamhet inom skaltter och juridik samt naturvetenskap ävensom idka därmed förenlig verksamhet.