Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Falkenberg

Avanti Juridik AB
Org.nr: 556675-1862
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva jurist- verksamhet, filmproduktion, mediaproduktion och reklam samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
ClaRit Trading AB
Org.nr: 556863-0916
Aktiebolaget ska bedriva evenemangsrådgivning-försäljning inom restaurang och nöjesbranschen, företagskonsultationer inom personal och ledningsfrågor, handel-förvaltning av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomiservice i Halland AB
Org.nr: 556721-9240
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom juridik, ekonomi, produktion av redaktionellt material till dagspress, förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Emmen FörvaltningsAB
Org.nr: 556388-9459
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Farmartjänst Falkenberg ek.för.
Org.nr: 716408-3060
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom andra. 1) Bereda medlemmarna kompletterande arbetsuppgifter utanför deras landsbygdsföretag och med användande av maski ...
Green's Civilvakt & Konsult AB
Org.nr: 556866-0434
Aktiebolaget ska bedriva ordningsvakt och säkerhetstjänster, konsultverksamhet avseende säkerhet-alkohol-drogpolicy, massage och friskvård, konferens och bokningsservice, fastighetstillsyn, konsult-instruktörtjänster avs ...
JieM Konsult AB
Org.nr: 556644-0748
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom brand'säkerhetsområdet avseende brandskadebegränsningar inom industri och övriga verksamheter, cateringverksamhet, arrangera studie- konferenseresor inom Sverige och utlandet, f ...
Kosmonaut Events AB
Org.nr: 556570-6065
Bolaget skall bedriva marknadsföring genom event marketing, äga och förvalta immateriella rättigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Lundängs Gård AB
Org.nr: 556721-7160
Bolaget ska bedriva jord och skogsbruk, bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom hotell och restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
MB Solutions AB
Org.nr: 556853-9984
Bolaget ska bedriva konsultationer inom restaurang- och nöjes- branschen, tillhandahållande av fastighetsförvaltande tjänster, inrednings- och arkitekttjänster samt därmed förenlig verksamhet.
NGK Förvaltning AB
Org.nr: 556852-4044
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.
Nöjesevent Entreprenad Falkenberg AB
Org.nr: 556822-1054
Bolaget ska bedriva uthyrning av och handel med restauranginventarier, anordna koncerner och andra nöjesevent, tillagning och catering av mat och dryck samt därmed förenlig verksamhet.
PanOpticon AB
Org.nr: 556738-8862
Aktiebolaget ska sälja, serva, uthyra och installera mekanisk och elektronisk säkerhetutrustning, typ lås, larm och cctv åt både företag och privatpersoner. Aktiebolaget skall förmedla personella säkerhetstjänster typ ko ...
Proson AB
Org.nr: 556532-3077
Bolaget skall bedriva import och försäljning av hemelektronik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ronnby Consulting AB
Org.nr: 556970-3142
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva service och försäljning inom fastighetssektorn, förvalta fastigheter samt förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Sonoinvent AB
Org.nr: 556696-9761
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom teknik och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet i vid mening.
Torsviks Juristbyrå AB
Org.nr: 556378-9386
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom juridik och ekonomi, produktion av redaktionellt material till dagspress, förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Vesterhavet Event AB
Org.nr: 559022-1650
Föremålet för bolagets verksamhet är eventverksamhet med inriktning mot företag, näringsliv och idrottsevenemang samt uthyrning av lös egendom för eventverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
White & White Event AB
Org.nr: 556710-1471
Bolaget skall bedriva skivutgivning, förmedling av artister, musik och musiktexter, bedriva events, PR och marknadsföring, utbildning inom nämnda områden samt försäljning av därtill hörande produkter. Bolaget skall även ...