Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Bålsta

Azusa AB
Org.nr: 556972-1862
Bolaget skall bedriva konsultationsverksamhet inom IT samt förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Caluso AB
Org.nr: 556558-5774
Bolaget ska bedriva dryck- och restaurangrelaterade utbildningar till privatpersoner och yrkesverksamma. Driva import och försäljning av drycker både alkoholhaltiga och alkoholfria i Sverige. Arrangemang kring mat och dr ...
Double H Motorsport HB
Org.nr: 969734-1502
Tävlingsverksamhet samt företagsevent inom motorsport. Reservdels- och tillbehörsförsäljning inom bil- och motorsport.
EH Education Anna Björklund AB
Org.nr: 559006-5123
Bolaget skall bedriva vidareutbildning i juridik, vidareutbildning, förädling och försäljning av hästar samt därmed förenlig verksamhet.
Kristiansson Consulting AB
Org.nr: 556387-3313
Aktiebolagets verksamhet är att vara restaurangkonsult, projektering, bygge av restauranger, barer, etc. Kalkylering och projektering av drift av restauranger. Samt kunna vara inhyrd för att jobba upp en befintlig verksa ...
M12 Företags Förmedling AB
Org.nr: 556887-9687
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med fastighetsutveckling, fastighetstillsyn, rådgivning och konsultation avseende förfrågningar gällande fastighetsrätt, ekonomi för företagare ävensom Corperate Finacetjänster och age ...
M12 Företagsförmedling KB
Org.nr: 916644-1585
Bolaget ska bedriva verksamhet med fastighetsutveckling, fastighetstillsyn, rådgivning och konsultation avseende förfrågningar gällande fastighetsrätt, ekonomi för företagare ävensom Corporate Financetjänster och agentur ...
M12 Gruppen AB
Org.nr: 556733-7018
Bolaget skall arbeta med försäljning och värdering av företag samt rådgivning vid köp och försäljning av företag och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall arbeta med försäljning av småhus som agent åt hustillverkare ...
M12 Mark och Villa AB
Org.nr: 556933-1886
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med fastighetsutveckling, fastighetstillsyn, rådgivning och konsultation avseende förfrågningar gällande fastighetsrätt, ekonomi för företagare även som företags och finanstjänster och ...
Malung-Sälen fastighetsbyrå HB
Org.nr: 916608-8691
Fastighetsförmedling och uthyrning av bostäder, fritidshus, köp av fastigheter, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Mimameid Förvaltnings AB
Org.nr: 556509-2714
Bolaget skall bedriva uthyrning och försäljning av tält och partyartiklar samt cateringverksamhet, bedriva handel med och förvalta värdepapper, pengar, ädelstenar och ädelmetaller, bedriva konsultation, administration oc ...
Rejsblomm Försäljning AB
Org.nr: 556641-1855
Bolaget skall driva förmedling och försäljning av restaurang och gatukök, utrustning till dessa, försäljning av fordon och tillbehör till dessa, finansiella tjänster, köp och försäljning av värdepapper och därmed förenli ...
ScientiMedica Rupp Thuresson AB
Org.nr: 556995-4984
Aktiebolaget ska erbjuda konsulttjänster inom vetenskapliga och medicinska frågor rörande läkemedel och deras utveckling eller marknadsföring. Företaget erbjuder träning och coaching inom projektledning, presentation och ...
Sena Invest KB
Org.nr: 969739-0145
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva investmentverksamhet. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet, främst inom miljö, energi och ekonomi. Bolaget ska även bedriva samarbete med forskningsinstitu ...
Tyll AB
Org.nr: 556672-1279
Bolaget skall bedriva rörelse med inriktning på investeringar och finansiell verksamhet samt bedriva konsultverksamhet med inriktning på företagsutveckling, ge service i företagsledning, finansiering, juridik, teknik, na ...
Uni Patent AB
Org.nr: 556526-9247
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper, bedriva konsulterande verksamhet inom områdena finansiering, administration, organisation samt marknadsföring och därtill hörande serviceverksamh ...
Utrymningskonsulten Leif Svensson HB
Org.nr: 916671-0682
Försäljning av konsulttjänster, utbildning och utrustning för vägledande markeringar med syfte att förbättra utrymnings- säkerheten i fastigheter.
Wik Säkerhet AB
Org.nr: 556654-0174
Bolaget skall bedriva konsultation och försäljning av säkerhetstjänster såsom konstruktion, projektering och riskanalys samt idka därmed förenlig verksamhet.