Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Årsta

ALLERIUM AB
Org.nr: 556779-4473
Bolaget ska bedriva vård, omsorg och sociala tjänster riktade mot vårdtagare och andra behövande. Resetjänster och stödtjänster. Verksamhet inom juridik och ekonomi. Transport och stöd vid hälso- och sjukvårdsresor. Tolk ...
Atlantic Security AB
Org.nr: 556732-0691
Bolaget ska arbeta med installation av säkerhet, data och starkström och därmed förenlig verksamhet.
Elisabeth och Peter Event HB
Org.nr: 969721-4766
Bolaget skall bedriva ljusdesign och eventlösningar till både privatpersoner och företag. Fotografering.
Ewa Larson Upphandling & Juridik AB
Org.nr: 556836-7618
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom upphandling, juridik och management samt därmed förenlig verksamhet.
Hälsa-, Arbetsmiljö-, Säkerhets- HAMS Konsulterna AB
Org.nr: 556781-2036
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning samt försäljning av utbildningsmaterial inom arbetsmiljö och miljöområdet, samt därmed förenlig verksamhet.
Idaborg Invest KB
Org.nr: 969662-7190
Förvalta fast och lös egendom, samt försäljning av värdepapper. Rådgivning inom ekonomi, bokföring, skatterådgivning, juridik och associationsrätt, processrätt och därmed förenlig verksamhet.
KM Personlig Assistans AB
Org.nr: 556816-2738
Bolaget administrerar personlig assistans till funktionshindrade. Föremålet för bolagets verksamhet är att på uppdrag av landsting och kommuner bedriva äldreomsorg och hemtjänst och utföra omsorg och service till funktio ...
Orwén Konsulting AB
Org.nr: 556876-4491
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra utvärderingar av diverse verksamheter, både inom privat och offentlig sektor. Bolaget bedriver utbildning och handledning i utvärdering. Bolaget erbjuder projektledning och ...
RaDirekt AB
Org.nr: 556905-0247
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom kvalitetssäkring, biträda vid upphandling av ramavtal med utvalda leverantörer, samt genomföra förhandlingar på uppdrag samt förmedla varor och tj ...
Rasouki Consulting KB
Org.nr: 969768-6310
Redovisning, bokföring, juridik, rådgivning inom redovisning.
SandThorn HB
Org.nr: 969773-9689
Event och konsultverksamhet inom fest, festival, föreningsbyggnad och stadsutveckling.
Skattejurist Gunnar Rabe AB
Org.nr: 556248-1068
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utbildning och information och förlagsverksamhet inom juridik- och ekonomiområdet jämte därmed förenlig verksamhet.
Wild East Event AB
Org.nr: 556866-1374
Bolaget ska bedriva samordnande projektledning vid event och evenemang för företag och privatpersoner samt däremd förenlig verksamhet. Ägande och förvatning av lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.