Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Ängelholm

Falvir AB
Org.nr: 556553-3667
Bolaget skall antingen direkt eller indirekt tillhandahålla utbildning och kompetensutveckling mot offentlig miljö och privata företag i form av skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov, produktion av multimediaprod ...
Fond & Försäkring i Ängelholm AB
Org.nr: 556609-2226
Bolaget skall bedriva fond- och försäkringsmäklarverksamhet, handel med och förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Hjärtans(G)Hjärna AB
Org.nr: 556769-0358
Bolaget skall bedriva medieproduktion innefattande dokumentär- filmning, fotografering, internetbaserade dokumentärer. Försäljning av inspirationsmaterial i form av litteratur och fotokonst. Vidare skall bolaget bedriva ...
JK Reep AB
Org.nr: 556910-5306
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom psykologi, terapi, testning, personlighetsbedömning, handledning, coachning, säkerhet. Kultur, Event och teambuildning för utveckling inom det psykologiska domänen. Fastighet ...
Jomariel AB
Org.nr: 556963-6953
Bolaget ska förmedla företag och fast egendom samt idka konsultverksamhet inom företagsorganisation och därmed förenlig verksamhet.
Masnys Ekonomiska förening
Org.nr: 769620-3350
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva avtalsfrågor rörande franchiseavtal med franchisegivaren. Föreningens uppgift är att representera medlemmarna på möten och vara kon ...
Peacedraw HB
Org.nr: 969751-8539
Konsultering inom försäljning samt handel med sport och fritidsartiklar.
Periculum AB
Org.nr: 556568-1607
Bolaget skall bedriva psykologverksamhet, utbildning inom sjukvårdssektorn och utgivande av böcker inom detta område samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva konsult- och föreläsningsverksamhet inom psykolo ...
Permab AB
Org.nr: 556561-9557
Aktiebolaget skall vara att erbjuda konsultation och tjänster inom juridik, fastighetsskydd och motorteknik, att bedriva utveckling av inovativa företagsideer och bidra till att omvandla desse ideer till nya företag, att ...
Retail Support Scandinavia AB
Org.nr: 556875-1001
Bolaget ska bedriva merchandising av livsmedel, byggvaror och kläder, evenemang och därmed förenlig verksamhet. Byggnationer i butiker och konsulttjänster inom handel samt därmed förenlig verksamhet.
Roland YT-konsult AB
Org.nr: 556983-5126
Aktiebolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom transport och juridik. Bolaget ska dessutom bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Sustainable Performance AB
Org.nr: 556591-2903
Bolaget skall bedriva verksamhet inom analys och utveckling av arbetsplatser för både små och stora, privata och offentliga arbetsplatser, inom och utanförs Sverige. Bolaget skall också bedriva rådgivande och stödjande v ...
TenBis AB
Org.nr: 556644-4245
Bolaget ska utveckla, marknadsföra och sälja tjänster och produkter inom administrations-, datorprogram- och mjukvaruproduktsområdet, förmedling av immateriella rättigheter inom dessa områden, äga och förvalta aktier och ...
The Hospitality Lab Sweden AB
Org.nr: 556831-6441
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom hotell, restaurang samt design, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Timera AB
Org.nr: 556810-4912
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet i form av marketing-service till golfdestinationer, turistorganisationer, golfanläggningar m.fl. så de kan marknadsföra sig i Skandinavien. Detta görs genom golftävlingar, marknadsfö ...
Trygghet Innovation Sverige AB
Org.nr: 556986-3375
Bolaget ska bedriva trygghetsskapande och brottspreventiv samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska erbjuda konsulttjänster, utbildningar samt produkter och tjänster inom säkerhet, trygghet och brottsprevention.
Villan Consulting HB
Org.nr: 969740-8475
Bolaget skall bedriva redovisnings-, skatte- och konsultation inom redovisningsområdet, konsultverksamhet avseende företags organisation samt därmed förenlig verksamhet.
Wupio AB
Org.nr: 556664-9215
Bolaget ska bedriva erbjudande av kvalificerade tjänster inom ägande och förvaltning av små och medelstora bolag samt idka konsultverksamhet inom skogsnäring, mekaniskt underhåll och administration ävensom idka därmed fö ...