Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Vingåker

Gränslösa Resor AB
Org.nr: 556649-4836
Bolaget skall bedriva kosultverksamhet inom branscherna resor innefattande produktion, marknadsföring och försäljning av resor, journalistik, värdepappersförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hultman PR och Information AB
Org.nr: 556483-2946
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, vidareutveckling, utbildning, servicetjänster och laboratoriearbete inom arbetsmiljö och friskvård. Vidare projektledning, PR och information, evenemang samt journalistik ävensom ...
Sveriges Vattenekologer AB
Org.nr: 556640-1732
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom branscherna biologi, journalistik och resor, innefattande utredningar, provtagningar, fältarbete, rapporter, artiklar, dykning, tillverkning av provtagningsutrustning för biol ...