Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Viken

Engvall Media AB
Org.nr: 556930-4594
Aktiebolagets verksamhet ska vara rådgivning och produktion av tjänster för publika relationer, kommunikation, reklam, foto, video, film, massmedia och journalistik samt event och marknadsföring jämte handel med värdepap ...
Fack Art Company HB
Org.nr: 969623-6554
Frilansande journalistik (text-foto).
Falkheimer Communications KB
Org.nr: 969664-4062
Konsultverksamhet avseende tjänster inom information, public relations och marknadsföring. Journalistik, bokförfattande.
Frilans Service i Viken AB
Org.nr: 556217-2154
Bolaget skall utföra uppdrag såsom repotage, bevakning, undersökande journalistik åt tidningar och annan media.
POLYVET HB
Org.nr: 916773-4681
Veterinär samt forsknings-och konsultverksamhet inom nämnda område, samt journalistik, företrädesvis inom gastronomi, oenologi och reseskildringar, arrangerande av exkursioner, naturguidningar och resor med anknytning ti ...
Replik in Sweden AB
Org.nr: 556484-5344
Bolaget skall bedriva reklam-, informations-,marknadsförings-, journalistik-, översättnings-, förlagsverksamhet och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Stocka Knekten AB
Org.nr: 556513-6446
Bolaget skall bedriva konsultation, produktion, varuhandel och distribution av utställningar samt därmed förenlig verksamhet inom följande områden: accessoarer, kontorsmaskiner, affisher, tidskrifter, böcker, ar betskläd ...