Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Vendelsö

Alamaa Consulting AB
Org.nr: 556649-6880
Bolaget skall bedriva uppdragsverksamhet avseende såväl övergripande organisation av företag som specifika system för administration och ekonomistyrning. Bolaget skall vidare som uppdragstagare på frilansbasis bedriva jo ...
Lyon RR AB
Org.nr: 556989-0865
Bolagets huvudsakliga verksamhet är kommentering och journalistik med därtill hörande uppgifter. Bolaget åtar sig även uppdrag inom information och utbildning. Handel med värdepapper ingår som en del i affärsverksamheten ...
Seven Pearls & Company AB
Org.nr: 556851-5851
Företaget ska bedriva verksamhet inom följande områden: tolkning, översättning, journalistik, marknadsföring, catering, försäljning av flygbiljetter, försäljning av hälso- och skönhetsprodukter