Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Vällingby

Libell Foto AB
Org.nr: 556951-6502
Aktiebolaget ska bedriva fotografering, journalistik- och konstnärlig verksamhet. Personaluthyrning inom branschen, köp och försäljning av värdepapper och fast egendom samt härmed förenliga verksamheter.
Parck Arkitektkontor AB
Org.nr: 556750-7727
Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet, journalistik, foto samt därmed förenlig verksamhet.
Stålbrand Press AB
Org.nr: 556360-2084
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende fotografering, journalistik, författarskap, videoproduktion, handel med och förvaltning av värdepapper samt charterbåtsverksamhet.