Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Umeå

Beer Studio AB
Org.nr: 556878-5561
Bolaget ska bedriva ölbryggeri (hantverksbryggeri), ölprovning, ölkonsult, öl-journalistik samt därmed förenlig verksamhet.
Bläck & Vinyl AB
Org.nr: 556995-6328
Bolaget ska bedriva verksamhet inom journalistik och musik samt äga och förvalta värdepapper.
Ord&Jord i Umeå AB
Org.nr: 556907-6721
Journalistik och information, utredning och utvärdering, byggnadsverksamhet, handel med skogsprodukter samt handel med värdepapper.
Pierre Martin AB
Org.nr: 556799-6367
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva journalistik, musikproduktion och utbildning i sportdykning, dykfärder samt försäljning av datorkomponenter, musikutrustning. Därutöver även pianoteknik och konsultverksam ...
Pilgrim Road Holdings AB
Org.nr: 556909-3312
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende bolagsorganisation och journalistik, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Pondus Kommunikation AB
Org.nr: 556423-1115
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom reklam, marknads- föring, journalistik, management, ekonomitjänster samt därmed förenlig verksamhet.
PROSEKINUM HB
Org.nr: 969614-8593
Musik, teknik, information, journalistik och utbildning.
Rattåt AB
Org.nr: 556753-7997
Föremålet för bolagets verksamhet är nyhetsservice (även bild- byråer och fotografer), journalistik, hantering av värdepapper, utgivning av böcker, projektledning och därmed förenlig verksamhet.
Språkkonsulterna Bättre Text AB
Org.nr: 556867-2132
Bolagets verksamhet kommer i huvudsak att bestå i erbjudande av språkkonsulttjänster i form av granskning, bearbetning och utformning av text, utbildning och coachning, informations- och kommunikationsförbättringar, tjän ...
TV Production i Umeå AB
Org.nr: 556986-9018
Bolaget skall tillhandahålla personal med spetskompetens inom journalistik, teknik och andra områden avseende medier och produktion av medieinnehåll och därmed förenlig verksamhet.